StripaStafetten 2014

Av Hug IT
2013-08-10 StripaStafetten

DET BLEV REKORD MED STOR MARGINAL!!!

37 lag kom till start och fullföljde årets Stripastafett. Vädret var näst intill perfekt och samtliga deltagare och åskådare fick en härlig eftermiddag.
 

Ett stort tack till alla deltagare, sponsorer och medhjälpare. Banan var i år ändrad jämfört med tidigare år. Den sista kilometern är ändrad och förlängd och banan är nu mätt med mäthjul och är några få (7) meter längre än 6 km. Den har varit för kort tidigare. Därför kan sträcktider inte jämföras med tidigare.