Styrelsen

Ordförande

Arne Evertsson, evertsson.arne@gmail.com

Sekreterare

Mariana Borkowski

Kassör

Metha Björkman

Ledamöter

Lars Söderström och Tord Blücher

Suppleanter

Leila Toivonen, Anette Söderström och Tommy Persson