Nu är den på plats!

Av Hug IT
2014-12-13 Altanen 1
Altanen vid Dalstugan är nu färdigbyggd.

I början av december blev den klar.

Den sedan många år tillbaka diskuterade altanen vid Dalstugan är färdig och den kommer dels att skydda södergaveln mot sol och vind och dels kunna utnyttjas för olika aktiviteter vid dåligt väder, men också vid vackert väder.

 Det som återstår är målning, men det får vänta till sommaren.

Eleverna i sista årskursen på byggprogrammet vid Lindeskolan färdigställde altanen vid Dalstugan. De byggde den vid Lindeskolan, monterade isär den och med hjälp av elever från fordonsprogrammet transporterades den till sin plats.

2014-12-13 Altanen 2
Grunden är lagd och väl avvägd.
2014-12-13 Altanen 3
Här kommer första halvan av golvet.
2014-12-13 Altanen 4
Här kommer andra halvan.
2014-12-13 Altanen 5
Sista delen av räcket monteras.
2014-12-13 Altanen 6
Snart är taket på och altanen är färdigmonterad.